close
Викладачам предметів природничо-математичного циклу

Творча дипломна робота

Від атестації до атестації

Методисту

Методичний підхід щодо внесення змін до робочих навчальних програм з урахуванням варіативної складової (регіонального компоненту)

Підготовка якісного інструментарію (пакетів комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки для проведення проміжного та вихідного контролю з професійної підготовки та здійснення самоаналізу своєї діяльності в процесі виконання процедури атестації)

Практикум з реалізації проблеми «Підготовка якісного інструментарію (пакетів ККЗ) для проведення проміжного та вихідного контролю з професійної підготовки та здійснення самоаналізу своєї діяльності в процесі виконання процедури атестації»

Порівняльний аналіз змістової компоненти навчальних програм професійно-теоретичної та професійно-практичної складової ДСПТО 2006 року та ДСПТО 2014 року сфери торгівлі.

Система впровадження інновацій в навчально-виробничий процес Державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей»

Комплексно-методичне забезпечення з предмета Технологія приготування їжі

Методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчального процесу

Комплекти навчально-програмної документації (Викачати)

З досвіду роботи

Матеріали майстер-класів

Методичні рекомендації

Методичні розробки уроків та позакласних заходів

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів професійно-технічного навчального закладу

Навчальний посібник Білоконь Я.Ю., Вайнтрауб М.А.«Уприскувальні системи живлення бензинових двигунів сучасних автомобілів»

Пащенко Т.М., Сліпич О.О., Дремова І.Б. «Будівельні конструкції»

Довідник «Педагогічні технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників»

Методичні рекомендації «Застосування особистісно-розвивальних педагогічних технологій у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників»

Монографія «Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»

Навчальний посібник «Сільськогосподарські і меліоративні машини»

Правова збірка "Хочу знати більше: права, обов'язки, закони"

Наукова продукція лабораторії технологій професійного навчання Інституту ПТО НАПН України

Від мрії до реальності

Запис Вебінару 22.06

Методичні комісії: роль у здійсненні навчально-виробничого процесу ПТНЗ

Рекомендації щодо дій з підготовки до ЗНО

Планування перспективних напрямів діяльності ЗП(ПТ)О на основі основних принципів цілепокладання та визначених потреб – ключова передумова реалізації структурних компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти: управлінський аспект

Збірка Медіаграмотність 2022