close

створення єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів, адаптованої до динаміки розвитку сучасного виробництва;

апробація інноваційних технологій навчання та їх впровадження в освітній процес ПТНЗ;

моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців.

Актуальним є виявлення, розвиток і педагогічна підтримка здібних та обдарованих учнів ПТНЗ, розкриття їх творчого потенціалу. З цією метою створено при НМЦ ПТО у Миколаївській області обласний центр по роботі зі здібними учнями ПТНЗ.

Центр поступово перетворюється у справжній науково-дослідний осередок, діяльність якого спрямовується на оновлення змісту навчання, впровадження інноваційних педагогічних технологій, стимулювання ініціативи учня, розвитку його природних задатків і здібностей. Такі учні успішно проходять тестування і зараховуються слухачами Миколаївського територіального відділення МАН України.