close
    1. Організація роботи щодо вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного і виробничого досвіду

    2. Організація навчально-методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах. Здійснення зв'зків з науковими, методичними установами та організаціями, вищими навчальними закладами, інформаційними установами України та області

    3. Організація перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників системі безперервної освіти

    4. Організація забезпечення професійно-технічних навчальних закладів області програмно-методичною документацією, навчально-наочними посібниками

    5. Видання друкованої продукції