close

Планування та організація роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області здійснюється з метою організації і забезпечення змісту та форм навчально-методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області, створення сучасного безпечного освітнього середовища, умов для здійснення неперервної освіти керівних та педагогічних кадрів, інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, вивчення, узагальнення та набуття педагогічного й виробничого досвіду роботи.

РОЗДІЛИ ПЛАНУ

ВСТУП

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
1.1. Засідання навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Миколаївській області
1.2. Закріплення методистів Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області
1.3. Співпраця з освітніми закладами, науковими установами, волонтерськими, громадськими організаціями та об’єднаннями роботодавців, засобами масової інформації
1.4. Реалізація міжнародних проєктів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
1.4.1. Реалізація проєктів «Skills for. Recovery: навички для відновлення», GIZ «Просування енергоефективності та Директиви ЄС з енергоефективності в Україні»
1.4.2. Реалізація практичних аспектів євроінтеграції (освітній компонент) за результатами участі в програмі «EU4Skills: кращі навички для сучасної України»
1.4.3. Реалізація програми ЄС «Еразмус+»
1.4.4. Реалізація інших програм та проєктів ЄС
1.4.5. Забезпечення умов для цифрової трансформації освітнього процесу
1.5. Імплементація засад Національної рамки кваліфікацій в систему професійної (професійно-технічної) освіти
1.6. Участь в оновленні законодавчої бази державної політики у сфері освіти
1.7. Удосконалення підходів до дієвого функціонування компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області
1.8. Забезпечення умов для реалізації принципів інклюзивного навчання
1.9. Забезпечення умов для реалізації гендерного компоненту в освітній діяльності
1.10. Забезпечення умов для реалізації національно-патріотичного виховання в освітній діяльності
1.11. Комплексне та тематичне вивчення
1.12. Колегія департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
1.13. Рада професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області
1.14. Нарада департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

ІІ. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
2.1. Розроблення, апробація та впровадження державних освітніх стандартів/стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій
2.2. Практико-орієнтований зміст освіти (забезпечення відповідності потребам ринку праці):
2.3. Впровадження дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
2.4. Відкриття та функціонування навчально-практичних центрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

ІІІ. РОБОТА З КЕРІВНИМИ КАДРАМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ (формування й розвиток педагогічної та професійної компетентності керівних кадрів і педагогічних працівників)
3.1. Всеукраїнські та міжрегіональні заходи
3.2. Навчання керівних кадрів та педагогічних працівників
3.3. Школа формування компетентностей
3.4. Обласні семінари
3.5. Обласні методичні секції, методичні об’єднання
3.6. «Круглі столи»
3.7. Майстер-класи
3.8. Робочі / творчі групи
3.9. Тренінги
3.10. Курсове підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О області, методистів НМЦ ПТО у Миколаївській області
3.11. Стажування майстрів виробничого навчання
3.12. Атестація керівних кадрів ЗП(ПТ)О області, методистів НМЦ ПТО у Миколаївській області
3.13. Атестаційна експертиза робітничих професій закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області
3.14. Реалізація комплексних заходів у рамках Європейського року умінь та навичок

ІV. РОБОТА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ
4.1. Всеукраїнські конкурси фахової / професійної майстерності з робітничих професій
4.2. Обласний етап онлайн-олімпіади з навчальних предметів професійної підготовки серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області
4.3. Методичний супровід організації профорієнтаційної та виховної роботи
4.4. Організаційно-методичний супровід роботи зі здібними здобувачами освіти

V. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ПІДТРИМУЮЧОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ОБЛАСТІ, ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

VІ. МОНІТОРИНГИ ТА МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

VІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
7.1. Розробити
7.2. Організувати
7.3. Надати
7.4. Вивчити, дослідити
7.5. Узагальнити, систематизувати
7.6. Апробувати (на рівні області)