close
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗВІТ

про роботу Навчально-методичного центру

професійно-технічної освіти

у Миколаївській області

у 2023 році


Миколаїв

2024

Затверджено навчально-методичною Радою при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Миколаївській області (протокол № 01 від 08 січня 2024 року)Зміст

1. ВСТУП4-6
1.1. Основні завдання, що визначені Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Миколаївській області та їх реалізація7-10
2. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
2.1. Подання пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання професійної (професійно-технічної) освіти11-12
2.2. Участь в розробці проєктів Державних освітніх стандартів13-14
2.3. Організація роботи щодо упровадження Державних освітніх стандартів в зміст професійної підготовки; надання консультаційної методичної допомоги при розробленні закладами професійної (професійно-технічної) освіти області освітніх програм14-15
2.4. Організація розроблення освітніх програм на компетентнісній основі15
2.5. Організація роботи та надання консультаційної методичної допомоги при розробленні робочих навчальних планів закладами професійної (професійно-технічної) освіти області II-III атестаційних рівнів15-18
2.6. Організація роботи та надання консультаційної методичної допомоги при розробленні робочих навчальних планів закладами професійної (професійно-технічної) освіти області I атестаційного рівня18-19
3. СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ (ЗОКРЕМА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З КЕРІВНИМИ ТА ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ)
3.1. Удосконалення компетентності керівних кадрів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області (професійна, цифрова, управлінська, нормативно-правова, інформаційна та інші) шляхом організації та проведення навчання керівних кадрів та педагогічних працівників19-24
3.2. Організація роботи та діяльність методичних секцій, методичних об’єднань з професій та навчальних предметів24-37
3.3. Організація проведення обласних педагогічних читань, семінарів, всеукраїнських та міжрегіональних вебінарів, обласних конференцій та тематичні тренінгів37-49
3.4. Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду, новітніх педагогічних технологій в освітньому процесі49-55
3.5. Надання методичної допомоги авторським колективам, творчим групам, окремим педагогічним працівникам закладів П(ПТ)О щодо розроблення проєктів програмно-методичної документації, підручників, навчальних і методичних посібників, технічних засобів навчання та їх апробація. Організація розроблення сучасного цифрового освітнього контенту55-58
3.6. Проведення консультацій керівників і педагогічних працівників з питань освітнього процесу58-61
3.7. Організація роботи навчально-методичної Ради при НМЦ ПТО у Миколаївській області61-63
3.8. Вивчення потреб закладів П(ПТ)О щодо забезпечення їх програмно-методичною документацією, підручниками, навчальними посібниками тощо63-66
4. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ66-69
5. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
5.1. Здійснення інформаційно-видавничої діяльності: підготовка, виготовлення, тиражування та розповсюдження інформаційних і методичних матеріалів69-70
6. УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ
6.1. У проведені атестаційних експертиз закладів професійної (професійно-технічної) освіти, підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у галузі ПТО70-71
6.2. У роботі регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти71-73
6.3. Участь у реалізації проєкту «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»73
6.4. Участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах, конкурсах фахової майстерності, майстер-класах та їх результативність73-77
7. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ П(ПТ)О, УПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ І МЕТОДІВ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАГАЛЬНИХ СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, МОЛОДІ, НЕЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ, ПРОФКОНСУЛЬТУВАННЯ77-81
8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ЗА РІЗНИМИ НАПРЯМАМИ
8.1. II (обласний) етап XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (для категорії «учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти»)81-82
8.2. II (обласний) етап XXII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (для категорії «учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти»)82-83
9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НМЦ ПТО У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ83-86
10. СПРОЄКТОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ НМЦ ПТО У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2024 РІК86-91