close

19:39
Досвідом реалізації змісту освіти в повноформатному режимі ділилися педагогічні працівники

В умовах інтеграції форматів навчання першочергово виникла потреба у перегляді та оновленні підходів до організації навчальної діяльності, що стало справжнім викликом для всіх учасників освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) області, адже зовсім непросто організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати й мотивувати здобувачів освіти та ще й давати раду технічним проблемам.

Яким чином забезпечити якісну комунікацію між всіма учасниками освітнього процесу, мотивувати себе на удосконалення власних ресурсних можливостей, опанування новими компетентностями, необхідними для реалізації змісту освіти, головний лейтмотив обласних педагогічних читань з науковим супроводом «Естафета педагогічних знахідок», проведених Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Миколаївській області (далі – НМЦ ПТО у Миколаївській області) 17 лютого 2021 року в оnline форматі з використанням цифрових технологій колективної комунікації для відеозустрічей на платформі Pruffme.

Пленарне засідання обласних педагогічних читань відкрили Шаповалова Наталія Віталіївна, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області, та Комісарова Людмила Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації – начальник управління професійної (професійно-технічної), вищої освіти, науки та кадрового забезпечення, акцентувавши увагу на позитивних зрушеннях в сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) області, серед яких виокремлено участь в проєкті «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» (учасники проєкту: державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний ліцей», Новоодеський професійний аграрний ліцей, Вище професійну училищу № 21 м. Миколаєва; період реалізації: 2019-2023 роки; мета проєкту: підтримка реформи професійної освіти в Україні – зробити навчання таким, що відповідає вимогам ринку праці, допомога молодому й дорослому населенню реалізувати власний потенціал). Наголошено на тому, що серед учасників проєкту – Вінницька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області.

Серед позитивних змін також акцентовано увагу на збільшення показників виконання регіонального замовлення до 7 % в порівнянні з іншими регіонами, участі в розробці проєкту Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації.

Звернула увагу на необхідність оптимізації мережі закладів П(ПТ)О області, наголосивши на тому, що результатом реалізації даного напрямку є не припинення діяльності освітніх закладів, а удосконалення мережі шляхом злиття освітніх закладів з метою забезпечення сприятливих умов та можливостей для комплексного розвитку оновленої мережі системи П(ПТ)О області, а не функціонування за принципом «пливемо за течією» (розроблено дорожню карту по удосконаленню мережі системи П(ПТ)О Миколаївської області).

Наголосила і на слабких сторонах системи П(ПТ)О Миколаївської області, серед яких зосереджено увагу на великій кількості малокомплектних груп, результатом чого є неможливість долучитися до участі в грантових проєктах, оскільки однією з першочергових умов участі є наявність відповідного контингенту закладу освіти (не менше 400 осіб) – саме з цієї причини вже не один рік поспіль система П(ПТ)О Миколаївської області залишається поза межами використання можливостей для участі в грантових проєктах міжнародного рівня, та, відповідно, позбавляється необхідного фінансового ресурсу для поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Продовжила пленарне засідання Назаренко Людмила Миколаївна, начальник управління освіти Олешківської міської ради, доктор педагогічних наук, ознайомивши учасників заходу з передумовою формування потреби у професійному саморозвитку в контексті акмеологічних аспектів процесу підвищення професійної майстерності на основі реалізації методики «Шлях в Шамбалу» або Сім променів»:

• Промінь 1 «Перерва неперервності»;

• Промінь 2 «Акме-мотивація»;

• Промінь 3 «Акме-позиція»;

• Промінь 4. «Акме-проєкт»;

• Промінь 5 «Акме-планування»;

• Промінь 6 «Акме-дія»;

• Промінь 7 «Акме-аналіз».

До участі в обласних педагогічних читаннях долучилися близько 150 осіб з числа таких категорій педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області:

• методисти НМЦ ПТО у Миколаївській області;

• керівники методичних служб (методисти, заступники директорів, в обов’язки яких входить організація методичної роботи);

• викладачі, які атестуються на відповідність або подали заяву на присвоєння вищої категорії, звання «викладач-методист» чи «старший викладач»;

• майстри виробничого навчання, що атестуються на відповідність або на присвоєння педагогічного звання «Майстер виробничого навчання І категорії» чи «Майстер виробничого навчання ІІ категорії»;

• усі бажаючі з числа педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області.

Мету й завдання обласних педагогічних читань реалізовано шляхом висвітлення узагальненого практичного досвіду роботи, спрямованого на забезпечення якості освіти, та демонстрації результатів самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О) області з таких напрямків:

• «Практичні аспекти впровадження положень Типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах, в зміст професійної освіти» (з досвіду реалізації наскрізних ліній) (спікери: Романюк Тетяна Володимирівна, викладач Кривоозерського професійного аграрного ліцею, Ніколаєнко Любов Іванівна, викладач державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей», Осадча Олександра Олександрівна, викладач вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва, Яценко Юрій Валерійович, викладач Вознесенського професійного аграрного ліцею);

• «Колаборація учасників освітнього процесу для досягнення спільної мети» (проєктна діяльність здобувачів освіти, трансфер знань в професійну діяльність) (спікери: Кєрниш Лариса Михайлівна, викладач державного навчального закладу «Южноукраїнський професійний ліцей», Мазур Світлана Анатоліївна, викладач Миколаївського професійного промислового ліцею);

• «Проєктування й створення електронного освітнього контенту – передумова для реалізації змісту освіти в умовах інтеграції форматів навчання» (синергія самоосвітніх навичок педагога та мережевих й цифрових можливостей) (спікери: Захарова Ольга Юріївна, викладач Снігурівського професійного ліцею, Полупанов Володимир Олександрович, викладач вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва, Старинець Наталія Володимирівна, викладач Вознесенського професійний ліцей);

• «Діджиталізація в освіті: оновлення підходів до способів подачі й форми систематизації навчального контенту» (електронна систематизація комплексно-методичного забезпечення) (спікери: Павленко Олег Валерійович, викладач Снігурівського професійного ліцею, Мишелова Наталія Володимирівна, викладач вищого професійного училища суднобудування м. Миколаєва, Шаповало Микола Олексійович, викладач Вознесенського професійного аграрного ліцею);

• «Комплексний підхід до проведення моніторингових досліджень» (досвід проєктування навчального ресурсу, спрямованого на реалізацію компетентнісного підходу, та дослідження кількісно-якісних показників рівня знань, вмінь здобувачів освіти та рівня володіння ключовими компетенціями) (спікер: Рибак Володимир Петрович, викладач вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва).

Кожен спікер заходу намагався орієнтуватися на висвітлення досвіду та результатів роботи над реалізацією проблемної теми протягом атестаційного періоду з врахуванням напрямку самоосвітньої діяльності, зокрема, пов’язаною з необхідністю внесення змін та врахування адаптаційного підходу під час здійснення цієї роботи (причина: введення карантинних обмежень, пов’язаних з необхідністю запобігання поширенню коронавірусу COVID-19).

Учасники заходу мали можливість ознайомитися з електронними дидактичними демонстраційними матеріалами у вигляді презентацій MS Power Point, за допомогою яких забезпечено візуалізований методичний супровід доповідей спікерів обласних педагогічних читань.

Важливе місце відведено висвітленню досвіду роботи щодо спільної проєктної діяльностості учасників освітнього процесу як результату трансферу знань здобувачів освіти в професійну діяльність та реалізації наскрізних ліній в системі впровадження положень Типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах, в зміст професійної освіти, зокрема проєктування навчального ресурсу, спрямованого на дослідження кількісно-якісних показників рівня знань, вмінь здобувачів освіти та рівня володіння ключовими компетенціями (інструментарій для здійснення моніторингових досліджень).

Підведення підсумків обласних педагогічних читань констатувало, що у ЗП(ПТ)О ведуться дослідження з питань пошуку нових способів сприйняття інформації і, відповідно, – нових способів її подачі, передумовою для реалізації яких є проєктування й створення власного електронного освітнього середовища на основі якісного електронного контенту та його електронної систематизації з вибором оптимальної для цього форми.

Від імені всіх учасників обласних педагогічних читань НМЦ ПТО у Миколаївській області висловлює щиру подяку всім спікерам за професійний підхід до підготовки змісту матеріалів, презентованих під час заходу.

P. S.

За результатами обласних педагогічних читань з метою детальнішого ознайомлення з напрацюваннями педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області у міжатестаційний період всі роботи розміщуватимуться на Google Диску НМЦ ПТО у Миколаївській області (папка «Узагальнені матеріали за результатами проведення обласних педагогічних читань (17.02.2021)») за посиланням https://goo.su/4CcL, а кращі – в обласному інформаційно-методичному журналі «Професіонал».

 

 

 

Методист НМЦ ПТО у Миколаївській області Ірина САВЧУК
Категорія: Обласні заходи для пед.працівників | Переглядів: 389 | Додав: vaSKIN | Рейтинг: 5.0/1