close

08:16
В online режимі з використанням платформи Google Meet проведено чергове засідання навчально-методичної Ради

В online режимі з використанням платформи Google Meet проведено чергове засідання навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Миколаївській області

Координація науково та навчально-методичної роботи в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Миколаївській області, прогнозування розвитку та оновлення змісту і форм організації навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти регіону – пріоритетні завдання Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області (далі – НМЦ ПТО у Миколаївській області).

Саме з метою реалізації завдань НМЦ ПТО у Миколаївській області та пошуку оптимальних шляхів щодо удосконалення методичної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області 22 грудня 2020 року відбулося чергове засідання навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Миколаївській області (далі – Рада).

Порядком денним засідання Ради було передбачено розгляд таких питань:

1. Про стан забезпечення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області (Вознесенський професійний аграрний ліцей з професій сільськогосподарського профілю).

2. Про діяльність методичних комісій загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах (Снігурівський професійний ліцей).

3. Про виконання рішень навчально-методичної Ради, ухвалених протягом 2020 року.

4. Про розгляд і затвердження звіту про роботу НМЦ ПТО у Миколаївській області за 2020 рік, схвалення структури та змістовного наповнення інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону за 2020 рік.

5. Про розгляд та затвердження плану роботи НМЦ ПТО у Миколаївській області на 2021 рік.

6. Про розгляд і затвердження плану спільної діяльності НМЦ ПТО у Миколаївській області та департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2021 рік.

7. Про тематику друкованих науково-, навчально-методичних матеріалів.

8. Інше

До участі в засіданні долучилися члени Ради з числа працівників НМЦ ПТО у Миколаївській області та представників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, а саме:

• Шаповалова Н. В., директор НМЦ ПТО у Миколаївській області, голова Ради;

• Савчук І. В., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області, секретар Ради;

члени Ради:

• Дячковська Л. К., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області;

• Куликова Т. О., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області;

• Матвійчук К. О., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області;

• Ромашевська Г. А., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області;

• Коваль Н. В., заступник директора Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва з навчально-методичної роботи (online режим);

• Мосієнко Т. С., методист Миколаївського професійного ліцею будівництва та сфери послуг (online режим);

• Баранюк Т. О., методист Казанківського професійного аграрного ліцею (online режим).

Відсутні члени Ради:

• Василін В. В., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області;

• Лагутіна В. В., методист НМЦ ПТО у Миколаївській області.

З першого питання порядку денного слухали заступника директора Вознесенського професійного аграрного ліцею з навчально-виробничої роботи з метою окреслення шляхів реалізації напрямів забезпечення якості професійної підготовки з професій сільськогосподарського профілю у ліцеї (в online режимі).

Відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Миколаївській області на 2020 рік моніторинговим дослідженням планувалося охопити такі ЗП(ПТ)О області:

• Миколаївський професійний ліцей з професії Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

• Вознесенський професійний аграрний ліцей з професій швейного профілю;

• Державний навчальний заклад «Баштанський професійний ліцей» з професій будівельного профілю

• Миколаївський професійний ліцей торгівлі та ресторанного сервісу з професій громадського харчування.

Реалізувати запланований напрям роботи вдалося лише з одного напрямку підготовки, а саме з професій сільськогосподарського профілю (база для проведення моніторингового дослідження – Вознесенський професійний аграрний ліцей).

Попередньо для забезпечення єдиного та неупередженого підходу в частині здійснення моніторингового дослідження з окресленого питання визначено інструментарій та критерії, за результатами аналізу яких з’ясовано:

• наявність аналітичної складової в плані роботи освітнього закладу на навчальний рік, планах роботи методичного кабінету та методичних комісій в частині стану забезпечення якості професійної підготовки (висновки за результатами виконаної роботи та план заходів/дій щодо усунення виявлених недоліків);

• рівень кадрового забезпечення з професії/професій (відповідність вимогам Закону України «Про освіту») (за інформацією ЗП(ПТ)О області та методистів НМЦ ПТО у Миколаївській області);

• рівень матеріально-технічної бази з професії/професій (можливість відпрацювання змісту програм професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки за ДСПТО/формування загальнопрофесійних, ключових та професійних компетентностей, викладених в СП(ПТ)О; практична можливість опанування сучасними виробничими технологіями);

• рівень навчально-методичної бази (методичне забезпечення освітнього процесу) з професії/професій (забезпечення підручниками, методичними та навчальними посібниками, довідковою літературою, електронними освітніми ресурсами тощо (кількість примірників, відсоток від потреби) (за інформацією ЗП(ПТ)О області та методистів НМЦ ПТО у Миколаївській області);

• рівень комплексно-методичного забезпечення з професії/професій (наявність та стан ведення паспортів КМЗ; рівень забезпечення здобувачів освіти традиційним і сучасним методичним та дидактичним інструментарієм, комп’ютерними програмами, електронними засобами навчального призначення, електронними дидактичними демонстраційними матеріалами тощо; аналіз діяльності педагогічних працівників щодо поповнення КМЗ з урахуванням перспективи);

• результати знань, умінь та навичок здобувачів освіти з професії/професій (період для здійснення аналізу: три набори/випуски) (за інформацією ЗП(ПТ)О області);

• результати участі здобувачів освіти з професії/професій у заходах Всеукраїнського та обласного рівня (за інформацією методистів НМЦ ПТО у Миколаївській області).

З першого питання порядку денного УХВАЛИЛИ:

1. Вважати стан забезпечення якості професійної підготовки з професій сільськогосподарського профілю у Вознесенському професійному аграрному ліцеї на належному рівні.

2. Рекомендувати керівникам ЗП(ПТ)О області забезпечити налагодження системної роботи, спрямованої на удосконалення рівня цифрових компетентностей педагогів, необхідних для реалізації повноформатного режиму освіти та дієвої комунікації всіх учасників освітнього процесу в обмежених карантинних умовах (організації освітнього процесу із застосуванням технологій змішаного і дистанційного навчання при підготовці кваліфікованих робітників) та розробки якісного електронного навчального контенту, електронної систематизації КМЗ тем предметів професій, роботи у хмарному сервісі Google.

3. Вважати роботу НМЦ ПТО щодо забезпечення організаційно-методичного, консультаційного супроводу та інформаційно-роз’яснювальної роботи в частині забезпечення передумов для підвищення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області на належному рівні.

4. НМЦ ПТО у Миколаївській області розглянути питання «Стан забезпечення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області» (за результатами інструментарію та критеріїв, визначених для здійснення аналізу) на засіданнях обласних методичних секцій та об’єднань.

5. НМЦ ПТО у Миколаївській області узагальнити інформацію щодо стану забезпечення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області для звіту про роботу НМЦ ПТО за 2020 рік (розділ «Моніторинг забезпечення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області») (з урахуванням пропозицій та зауважень).

6. НМЦ ПТО у Миколаївській області включити узагальнену інформацію щодо стану забезпечення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області для звіту про роботу НМЦ ПТО за 2020 рік (розділ «Моніторинг забезпечення якості професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області»).

З другого питання порядку денного слухали методиста Снігурівського професійного ліцею з метою окреслення напрямків діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у Снігурівському професійному ліцеї з практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах (в online режимі).

З другого питання порядку денного УХВАЛИЛИ:

1. Вважати стан діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у Снігурівському професійному ліцеї з практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах, в частині забезпечення результативності даного напрямку роботи на належному рівні.

2. Рекомендувати керівникам ЗП(ПТ)О області забезпечити:

1) налагодження системної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах;

2) тісну взаємоспівпрацю заступників директорів з навчально-виробничої роботи та членів методичних комісій загальноосвітніх предметів на етапі розробки робочих навчальних планів з метою уникнення фактору переривання викладання тем предметів між семестрами, курсами;

3) організаційно-методичний супровід систематизації навчальних ресурсів викладача математики Снігурівського професійного ліцею Сальникової Л. Д. та підготовки методичного посібника «Практична спрямованість у навчанні математики як засіб формування позитивної навчальної мотивації та пізнавальної активності здобувачів освіти».

3. НМЦ ПТО у Миколаївській області вивчити досвід роботи Сальникової Л. Д., викладача математики Снігурівського професійного ліцею.

4. НМЦ ПТО у Миколаївській області укласти збірник «Формування наскрізних змістових ліній при розв’язуванні задач з математики», розглянути змістовне наповнення на черговому засідання НМР та розмістити на сайті НМЦ ПТО у Миколаївській області в рубриці «Методична скарбничка».

5. НМЦ ПТО у Миколаївській області розглянути питання «Стан діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах», на засіданнях обласних методичних секцій та об’єднань та поширити досвід роботи Снігурівського професійного ліцею щодо практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах, серед ЗП(ПТ)О області.

6. НМЦ ПТО у Миколаївській області узагальнити інформацію щодо стану діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у Снігурівському професійному ліцеї з практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах, для звіту про роботу НМЦ ПТО за 2020 рік (розділ «Моніторинг забезпечення якості загальноосвітньої підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області») (з урахуванням пропозицій та зауважень).

7. НМЦ ПТО у Миколаївській області включити узагальнену інформацію щодо стану діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у Снігурівському професійному ліцеї з практики впровадження типової освітньої програми, що базується на компетентнісних засадах, для звіту про роботу НМЦ ПТО за 2020 рік (розділ «Моніторинг забезпечення якості загальноосвітньої підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти області», пункт «Моніторинг стану організації та діяльності методичних комісій загальноосвітніх предметів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області»).

З третього питання порядку денного слухали директора НМЦ ПТО у Миколаївській області, голову Ради Шаповалову Н. В. щодо стану виконання рішень навчально-методичної Ради, ухвалених протягом 2020 року (в online режимі).

З третього питання порядку денного УХВАЛИЛИ:

1. Визнати роботу НМЦ ПТО у Миколаївській області та ЗП(ПТ)О області щодо виконання рішень навчально-методичної Ради за 2020 рік на достатньому рівні.

2. Виконати рекомендацію НМЦ ПТО (виконання підпункту 3 пункту 4 по питанню 1 протоколу № 1 від 17.03.2020) щодо участі Жук Людмили Іванівни, викладача Миколаївського професійного ліцею сфери послуг, у засіданні методичного об’єднання голів методичних комісій класних керівників та вихователів гуртожитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти області з теми «Формування здоров’язберігаючих компетенцій в учнівської молоді» з метою обміну власним досвідом роботи серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

3. Тримати на контролі виконання рішень, ухвалених на засіданні навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Миколаївській області.

З четвертого питання порядку денного УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт про роботу НМЦ ПТО у Миколаївській області за 2020 рік та додатки до нього й надати (на паперовому та електронному носіях) до директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України на адресу: 01601, м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка, 16 (відправка поштою).

Термін: до 18 січня 2021 року

Відповідальні виконавці:

Шаповалова Н.В., директор НМЦ ПТО у Миколаївській області

2. Схвалити структуру та змістовне наповнення інформаційно-аналітичних матеріалів щодо результатів діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіону за 2020 рік й надати (на паперовому та електронному носіях) до директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України на адресу: 01601, м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка, 16 (відправка поштою).

Термін: до 01 лютого 2021 року

Відповідальні виконавці:

Шаповалова Н.В., директор НМЦ ПТО у Миколаївській області

З п’ятого питання порядку денного УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план роботи НМЦ ПТО у Миколаївській області на 2021 рік та додатки до нього й надати (на паперовому та електронному носіях) до директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України на адресу: 01601, м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка, 16 (відправлено електронною поштою до 14 грудня 2020 року) .

Термін: до 24 грудня 2020 року (остаточна версія)

Відповідальні виконавці:

Шаповалова Н.В., директор НМЦ ПТО у Миколаївській області

З шостого питання порядку денного УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити план спільних заходів департаменту освіти і науки облдержадміністрації та НМЦ ПТО у Миколаївській області на 2021 рік та додаток до нього й надати (на паперовому та електронному носіях) до директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України на адресу: 01601, м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка, 16 (відправка поштою).

Термін: до 18 січня 2021 року

Відповідальні виконавці:

Шаповалова Н.В., директор НМЦ ПТО у Миколаївській області

Переглядів: 258 | Додав: vaSKIN | Рейтинг: 0.0/0